TCCI支持Brain Talk 2021


TCCI支持Brain Talk 2021

Brain Talk 第一期主题: 脑机接口的历史、现况和未来。段树民与 Richard Andersen 两大院士思想碰撞,共同描绘脑科学蓝图

 

按这注册